Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8391986
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Postępowanie na wybór Najemcy obiektów gastronomicznych zlokalizowanych w Nowem nad Jeziorem Czarownic Wersja do druku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego informuje, że w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali narad (pokój nr 17) w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 dokona
na zasadzie licytacji wyboru Najemcy obiektów gastronomicznych zlokalizowanych
w Nowem nad Jeziorem Czarownic.

Osoby zainteresowane udziałem w licytacji powinny zapoznać się z przedmiotem najmu oraz z projektem umowy dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pokoju nr 21 oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w dziale przetargi, a w dniu licytacji złożyć oświadczenie o wypełnieniu tego obowiązku. Oferenci powinni złożyć również oświadczenie, że prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie gastronomii
lub o gotowości jej założenia.

Wywoławczy czynsz najmu: 1 000,00 zł netto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100gr).

Podstawowym kryterium wyboru przyszłego Najemcy będzie zaoferowany czynsz najmu.

Burmistrz Nowego zastrzega, że licytacja może zakończyć się wynikiem negatywnym.

Umowa najmu zostanie podpisana bezpośrednio po zakończeniu postępowania.

            Telefon kontaktowy: 52 33 37 224

                                                                                        Burmistrz Nowego

                                                                                         Czesław Woliński

Nowe, dnia 16 maja 2014 r.

Załączone dokumenty
  Umowa Jezioro (245.3kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 do umowy z dnia... (1.9MB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Ariel Gutowski, Ilość wyświetleń: 2417, Utworzony: 2014-05-16 11:41:03, Ostatnia zmiana: 2014-05-20 11:42:27 Historia zmian