Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8391924
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Wynik I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego Citroen Berlingo Wersja do druku

BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Citroen Berlingo, ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM.

 

1. Data i miejsce przetargu.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17.

 

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu.

Samochód ciężarowy Citroen Berlingo II 1.9 D, nr rej. CSWW688, rok produkcji 2002, data pierwszej rejestracji: 31.03.2003 r., pojemność silnika: 1868cm3, rodzaj paliwa: olej napędowy, moc 51,00kW, nr VIN VF7GJWJYB93015975

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu.

·      liczba osób dopuszczonych: 1

·      liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Cena wywoławcza i informacje o ofertach.

·          Cena wywoławcza za pojazd w czasie przetargu wynosiła: 7 500,00zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100gr).,

·          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100gr).

 

5. Wynik przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywca: ELMOT sp. z o.o. z siedzibą w Nowem (86-170) przy ul. Kościuszki 2

 

 

Nowe, dnia 9 czerwca 2015 r.

BF.3150.1.2015.JW


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Ariel Gutowski, Ilość wyświetleń: 1619, Utworzony: 2015-06-09 11:29:31, Ostatnia zmiana: 2015-06-09 12:33:02 Historia zmian