Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513175
od 26 października 2005
Gmina » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wersja do druku

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Od 1 stycznia 2019 roku REJESTRACJA przed wizytą u prawnika JEST OBOWIĄZKOWA. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można zgłosić:

przez internet na stronie:

                  www.csw.pl/pomoc-prawna/

                  lub telefonicznie pod nr tel. +48 52 56 83 333

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

- kobiecie, która jest w ciąży, poza kolejnością,

- osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz
  osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
  2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie

  nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków

  porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod

  wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu;

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
  patentowego w postępowaniu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.

 

Dla osób borykających się z problemami zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego wprowadzono nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej
z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Drzycim i Bukowiec.

Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych dwóch punktów.

 

Lokalizacja punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa zawodowego na terenie powiatu świeckiego

 

Nr punktu

Miejscowość

Adres

Dni tygodnia

Godziny

Przez kogo udzielana jest pomoc

I

Świecie

ul. Wojska Polskiego 173

 

poniedziałek

8:00 - 12:00

adwokat

wtorek

14:00-18:00

radca prawny

środa

8:00 - 12:00

adwokat

czwartek

14:00-18:00

radca prawny

piątek

8:00 - 12:00

radca prawny

II

1

Warlubie

ul. Dworcowa 15,

pok. nr 2

poniedziałek

9:00 - 13:00

adwokat

środa

9:00 - 13:00

radca prawny

2

Nowe

Pl. Św. Rocha 5,

pok. nr 3

wtorek

12:00-16:00

adwokat

czwartek

9:00 - 13:00

radca prawny

3

Dragacz

Urząd Gminy

(część B) pok. nr 11

piątek

14:00-18:00

adwokat

III

1

Jeżewo

ul. Świecka 12

poniedziałek

9:00 – 13:00

adwokat

wtorek

10:00-14:00

2

Lniano

ul. Wyzwolenia 9

środa

08:00-12:00

magister prawa

3

Osie

ul. Dworcowa 6

czwartek

8:00-12:000

adwokat

4

Drzycim

ul. Młyńska 10

piątek

8:00 – 12:00

doradca obywatelski

IV

1

Bukowiec

ul. Dworcowa 7

środa

10:00-14:00

magister prawa

doradca obywatelski

piątek

13:00-17:00

2

Pruszcz

ul. Sportowa 1

wtorek

9:00 – 13:00

radca prawny

czwartek

13:00-17:00

3

Świekatowo

ul. Dworcowa 20A

poniedziałek

10:00-14:00

radca prawny

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Starosta Świecki, Ilość wyświetleń: 4353, Utworzony: 2016-01-04 12:08:49, Ostatnia zmiana: 2019-01-16 13:37:44 Historia zmian