Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Wymiana dowodów osobistych
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych
•  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Eternit - wykaz firm z woj. Kujawsko - Pomorskiego
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

5867118
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia

Kategorie
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (38)
  OBWIESZCZENIA WOJEWODY WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIEGO (1)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA (11)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM (2)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA (22)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA (2)
  OBWIESZCZENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY (1)
  Zawiadomienia (53)
  Decyzje (17)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA I WYDZIERŻAWIENIA (4)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA I UŻYCZENIA (2)
  OBWIESZCZENIE DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (1)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA (4)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego(budowa linii kablowej SN-15 kV) (1)
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (0)
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu (0)
  Informacja, że trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Osiny, zakończył się wynikiem pozytywnym (1)
  Obwieszczenie Marszałka o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego (0)
  Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (6)
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem (6)
  Karty informacyjne - informacja o środowisku (6)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej - Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Warlubie Kurzejewo Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postąpowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji - projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków ... budowa linii elektroenergetycznej 400 kV (1)
  Obwieszczenie - Wydanie decyzji zatwierdzającej opracowanie Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV ... (1)
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru miasta Nowe (3)
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania : budowa gazaociągu ś/c dn63PE w gminie Warlubie i Nowe (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie sporządzenia projektu dycyzjii o lokalizacji inwestycji "budowa gazociągu śr. ciśnienia w gminie Warlubie i Nowe (1)