Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513147
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia

Kategorie
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (22)
  OBWIESZCZENIA WOJEWODY WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIEGO (1)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA (9)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM (2)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA (17)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA (2)
  OBWIESZCZENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY (1)
  Zawiadomienia (34)
  Decyzje (18)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA I WYDZIERŻAWIENIA (8)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA I UŻYCZENIA (2)
  OBWIESZCZENIE DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (1)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA (5)
  Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (6)
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem (6)
  Karty informacyjne - informacja o środowisku (6)
  Obwieszczenie - Wydanie decyzji zatwierdzającej opracowanie Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV ... (1)
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru miasta Nowe (3)
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania : budowa gazaociągu ś/c dn63PE w gminie Warlubie i Nowe (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego wszczęcie postepowania administracyjnego dla zadania "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk 27.09.2017 (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk 04.10.2017 (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z dnia 26.10.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - linia 400kV (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa drogi gminnej Lipinki (0)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom - ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom - budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV - decyzja nr 22-2017 (0)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom - budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV - decyzja nr 24-2017 (0)
  Obwieszczenie Wojewo Kuj-Pom z dnia 14.11.2017 o wydaniu decyzji nr 26-2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji (0)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie - budowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 1340-a - Lipinki (0)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie - ustalenie lokalizacji inwestycji - budowa drogi gminnej Lipinki (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie-zgromadzenie dowodów dla inwestycji budowa drogi gminnej na działce 1340a w Lipinkach (1)
  Obwieszczenie Wójta gminy Warlubie o wydaniu dycyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z 19.01.2018 (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2018 r.-wydanie decyzji nr 9-2018-budowa napowietrznej elektroenergetycznej linii dwutorowej 400kV (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Orange - Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS. 6733.1.2018.RG (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.5.2018.RG (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Gmina Warlubie-droga Kurzejewo (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej w obrębie Rychława (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie - przebudowa drogi gminnej nr 030222C (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji - budowa drogi gminnej - Rychława (0)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii elektroenergetycznej Tryl (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii elektroenergetycznej Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 WIR.II.747.17.2019.EP (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 lipca 2019r. IGOŚ.6733.3.2019 (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego (2)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WIR.II.747.17.2019.ER (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IGOŚ.I.6733.7.2019 (1)
  Obwieszczenie Starosty Świeckiego (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie (0)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie IGOŚ.I.6733.3.2019 (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
Artykuły
  Obwieszczenie Wojta Gminy Warlubie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie