Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513102
od 26 października 2005
Gmina » Raport o stanie gminy Wersja do druku

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Nowe

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Nowego przedstawia Radzie Miejskiej w Nowem raport o stanie Gminy Nowe za rok 2018 w terminie do 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Nowe odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. na sesji Rady Miejskiej w Nowem.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, mogą złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony „Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Nowe” wraz z podpisami min. 20 osób popierających zgłoszenie do Biura Rady Miejskiej do dnia 25 czerwca 2019 r. br. do godz. 16.00, w pok. 19 Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5.

Zgodnie z ustawą przewiduje się udział w debacie 15 osób/mieszkańców gminy. Ustala się, że wystąpienie nie powinno przekroczyć 10 do 15 minut.

Załączone dokumenty
  Formularz zgłoszenia udziału w debacie (224.2kB) pobierz pokaż
  Raport ostanie Gminy Nowe w roku 2018 (774.7kB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Jerzy Wotkowski, Ilość wyświetleń: 276, Utworzony: 2019-05-30 12:53:00, Ostatnia zmiana: 2019-05-30 12:57:12 Historia zmian