Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513122
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe

Kategorie
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C Widlice - Bochlin (1)
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C DW377 - Przyny Szlacheckie (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (1)
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień etap III od km 0+580 do km 14+980 (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. IKS.602.1.2015.LC (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku inwentarskiego we wsi Milewko (1)
  Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa chlewni we wsi Milewko (1)
  Obwiesczenie o wszczęciu postepowania przebudowa drogi gminnej 030311C (1)
  Przebudowa drogi gminnej 030311C - Gajewo - Zabudowania (1)
  Przebudowa drogi gminnej 030307C - Osiny (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.602.1.2017.LC - Przebudowa drogi nr 1219C (1)
  Obwieszczenie - ocena oddziaływania na środowisko - Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV (1)
  Obwieszczenie Reginalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV (1)
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - droga nr 1219C Nowe-Komorsk-W.Lubień (1)
  Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk (1)
  Obwieszczenie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe-Komorsk-W.Lubień (1)
  Decyzja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe-Komorsk-Wielki Lubień (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
  Obwieszczenie wojewody z dnia 5 września 2017 r - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (1)
  Obwieszczenie wojewody z dnia 18 września 2017 r - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1205C Lipinki-Zdrojewo" (1)
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Droga Lipinki-Zdrojewo (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - uruchomienie punktu do zbierania odpadów (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa obory wraz z wybiegiem dla bydła (1)
  Postanowienia ws zawieszenie postepowania oraz nakładające obowiązek sprządzenia raportu oddziaływania na środowisko (1)
  Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory wraz z wybiegiem (1)
  Zawiadomienie i postanowienie o podjęciu zawieszonego postepowania ws budowy obory (1)
  Zawiadomienie i postanowienie o podjęciu zawieszonego postepowania ws skup złomu (1)
Artykuły
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi nr 377
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi nr 377
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi Lipinki-Zdrojewo
  Zawiadomienie - Budowa elektrowni słonecznej - Milewko
  Zawiadomienie. Znak: IKS.602.2.2014.LC
  Zawiadomienie. Znak: IKS.602.3.2014.LC
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe Tryl Wielki Lubień
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Decyzja PSZOK Milewo - Twarda Góra
  Obwieszczenie PSZOK Milewo - Twarda Góra
  Obwieszczenie w/s przebudowy drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień polegająca na budowie chodnika o długości około 1700 mb w miejscowości Tryl
  Zawiadomienie w/s "Przeniesienia instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe"
  Decyzja w/s "Przeniesienia instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe"
  Postanowienie w/s "Przeniesienia instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe"
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203,
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203,
  Przeniesienie instalacji technologicznej zakładu ( instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid Nowe
  Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi Nowem.
  "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm", zlokalizowanej w Bochlinie.
  INFORMACJA o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu
  Zawiadomienie: "Melioracji szczegółowyc na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I, obejmujące : "Gminna Spółka Wodna w Nowem - melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie"
  Decyzja w/s "Melioracji szczegółowych na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I, obejmujące : "Gminna Spółka Wodna w Nowem - melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie"
  Postanowienie w/s "Melioracji szczegółowych na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I", obejmujące: "Gminna Spółka Wodna w Nowe - melioracje szczegółowe we wsi Morgi, gm. Nowe, pow. Świecie"
  INFORMACJA o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu. Znak: IKS.602.1.2011.LC
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi gminnej Osiny - Głodowo, zlokalizowanej w gminie Nowe i gminie Warlubie"
  Postanowienie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Osiny - Głodowo
  INFORMACJA o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdrojewo"
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: "Instalacja sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra-Milewo ..." Znak: IKS-7624.03.2/10.
  INFORMACJA o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu. Znak: IKS 7624-06/10
  "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym oraz dwoma boiskami sportowymi w Zakładzie Poprawczym w Nowem n/W przy ulicy Bydgoskiej 4"
  Instalacja sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra - Milewo oraz zakup pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni
  Budowa obory o stanie średniorocznym 24 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działkach nr 38 (ob.ewid. Twarda Góra) i nr 157/2 (ob.ewid. Milewko ) w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe.
  "Budowa hali produkcyjnej, piętrowej o powierzchni 450 m2, zlokalizowanej na działkach nr 122/7 i 122/8 (obr. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe".
  Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 2/5 - obręb Kozielec, gm. Nowe"
  "Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/h na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 2/5 - obręb Kozielec gm. Nowe"
  Przebudowie budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działkach nr 122/2 i 122/4 (ob. Kończyce) w miejscowości Morgi nr 53, gmina Nowe
  "Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą o Q=3500 Nm3/ h"
  "Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działce nr 18/4 (ob. wid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe"
  "Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działce nr 18/4 (ob. wid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe"
  Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe
  "Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki, realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe
  "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo - Gmina Nowe"
  "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków dla miejscowości Kończyce, Morgi, Zdrojewo; Gmina Nowe"
  Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Nowem przy ulicy Bydgoskiej 39, na działce nr 1107/1
  Zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię, realizowanego na działce nr 30/8 ob. ewid. Milewko
  "Przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe)".
  Zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię, realizowanego na działce nr 30/8 ob. ewid. Milewko
  Przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe)
  Zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię
  Przebudowa placu przed gimnazjum w Nowem na działkach nr 572/2 i 554/1 ( ob. ewid. Nowe )
  INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem na działkach 732/1, 182, 728/1, 597/1, 597,477, 742/1w obrębie ewidencyjnym Nowe - Miasto."
  "Remont Wiejskiego Domu Kultury w Bochlinie w gminie Nowe na działce nr 197/8 obręb Kozielec"
  Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W NOWEM NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR 73/1, 73/2, 95 ( OBRĘB NOWE )
  Postanowienie - Przebudowa ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem
  Przebudowa ul. Stromej ze schodami terenowymi w Nowem
  Budowa drogi gminnej Mały Komórsk - Zdrojewo
  Budowa drogi gminnej Mały Komórsk - Zdrojewo
  Budowa drogi gminnej Mały Komórsk - Zdrojewo
  "Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 35 na działce nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą"
  "Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 35 na działce nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą"
  Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 53, Dz. Nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą
  Rozbudowa sieci wodociągowych we wsi Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdrojewo, Mały Komórsk, Pastwiska-Piaski gmina Nowe
  Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Twarda Góra I na działkach ewidencyjnych nr 120 i 121 w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie
  Rozbudowa sieci wodociągowych we wsi Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdrojewo, Mały Komórsk, Pastwiska-Piaski gmina Nowe
  Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „TWARDA GÓRA I” na działkach ewidencyjnych nr 120 i 121 w miejscowości Twarda Góra g. Nowe, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie