Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8513119
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Pracownicy Urzędu Gminy Wersja do druku

 

 

1

Czesław Woliński

Burmistrz  Nowego

523337210

burmistrz@gminanowe.pl

2 Zbigniew Lorkowski Zastępca Burmistrza

523337214

zburmistrza@gminanowe.pl

3

Sławomir Filip

Sekretarz Gminy

523337213

sekretarz@gminanowe.pl

4

Jerzy Wotkowski

Skarbnik Gminy

523337217

skarbnik@gminanowe.pl

5

Jolanta Madziąg

Główny Księgowy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

523337223

ksiegowosc@gminanowe.pl

6 Iwona Żyła Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

7 Marlena Smeja Inspektor ds. księgowości budżetowej 523337221

ksiegowosc@gminanowe.pl

8 Maja Boniecka Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

9 Aleksandra Gzela Podinspektor ds. poboru podatku

523337220

podatki@gminanowe.pl
10

Stanisława Woźniak

Inspektor ds.wymiaru podatku

523337220

podatki@gminanowe.pl
11  Rafał Ścisłowski Podinspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki mieszkaniowej 523337231 odpady@gminanowe.pl
12 Ariel Gutowski Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 523337224 grunty@gminanowe.pl
13 Leszek Cejrowski Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 523337250 ochrona@gminanowe.pl
14 Magdalena Podgórska Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 523337250 fundusze@gminanowe.pl

15

Marcin Maliszewski Inspektor ds.inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej 523337232 inwestycje@gminanowe.pl

16

Magdalena Cichowicz Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 523337250 fundusze@gminanowe.pl

17

Grzegorz Matusiak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego 523337219

kryzys@gminanowe.pl

18

Joanna Szaga

Inspektor ds. obsługi biura Rady Miejskiej 523337226  biurorady@gminanowe.pl
19

Paulina Bogdańska

Pomoc administracyjna

523337229

biurorady@gminanowe.pl

20

Marek Tomczak

 Informatyk

523337225

informatyk@gminanowe.pl

21

Grażyna Gajewska

Referent  prawno - administracyjny

523337210

sekretariat@gminanowe.pl

22 Marcin Jakubowski Kierownik USC 523337234 usc@gminanowe.pl
23 Karolina Gutowska Zastępca Kierownika USC 523337234 usc@gminanowe.pl
         

 


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Grzegorz Matusiak, Ilość wyświetleń: 42938, Utworzony: 2006-03-17 09:11:30, Ostatnia zmiana: 2019-09-10 10:55:18 Historia zmian