Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8020781
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Kontrole » Kontrola przeprowadzona przez KPUW w Bydgoszczy Wersja do druku W  dniach 11.08.2008 r. – 26.08.2008 r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zakres kontroli:

1.       Kontrola wewnętrznych aktów:

                - Statut,

                - Regulamin organizacyjny.

      2.  Terminowość załatwiania skarg i wniosków.

      3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

Okres objęty kontrolą  01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

 

Ustalenia kontroli:

1. Statut – bez uwag.

2. Regulamin organizacyjny – bez uwag.

3. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw burmistrza gminy – bez uwag.

4. Załatwianie skarg i wniosków.

      Z ustnego przyjęcia skargi przez  p. M.W. nie został sporządzony protokół  i zainteresowany otrzymał

      odpowiedź ustną , a nie pisemną.

5. Akty stanu cywilnego

      W 6 przypadkach dotyczących wymeldowania z pobytu stałego,  w których strony w wyniku wszczętego

      postępowania wymeldowały się same  nie wydano decyzji administracyjnych umarzających wszczęte

      postępowania.

6. Ewidencja działalności gospodarczej:

     W decyzjach o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jako organ odwoławczy wskazano błędnie

     Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a nie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

   


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 2293, Utworzony: 2008-10-06 08:15:36, Ostatnia zmiana: 2008-10-06 08:23:25 Historia zmian