Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Wymiana dowodów osobistych
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych
•  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Eternit - wykaz firm z woj. Kujawsko - Pomorskiego
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

5867072
od 26 października 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-04-27 13:55:48 harmonogram
  2017-04-27 11:12:42 Protokół nr XXVI/17 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 29.03.2017 r.
  2017-04-27 10:09:06 sesja
  2017-04-27 10:07:17 Nowy artykuł
  2017-04-27 09:29:09 Obwieszczenie Reginalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV
  2017-04-26 09:47:57 Odpowiedź nr 3 do Przedsięwzięcie: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/II etap. Zadanie: Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie- II etap
  2017-04-24 14:28:16 Protokół nr 4-17 Komisji Statutowej z dnia 16.02.2017
  2017-04-24 14:26:12 Protokół nr 29-17 Komisji Polityki Gospodarczej Finansów i Ochrony środowiska i Rolnictwa z dnia 27.03.2017
  2017-04-24 14:16:36 Protokół nr 25-17 Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 26.01.2017
  2017-04-24 14:14:12 Protokół nr 24-17 Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 20.01.2017